Gallery

  • IP SC S*NC's Sooner or Later JW DVM DSM

    I motsatt till vad folk tidigare har trott är neandertalare mycket intelligenta, menar han. - Vi vet att de har ett större kranium. De kan även vara m…[more]